Lajkovac
facebook_page_plugin
Kada je kralj Aleksandar Karađorđević, 6 Januarskom diktaturom 1929 godine,
ukinuo ustav i raspustio skupštinu, Lajkovac je novom teritorijalnom organizacijom
pripao Drinskoj Banovini, gde je sedište bilo u Sarajevu, takođe je i Lajkovački
železnički čvor pripao Sarajevskoj železničkoj direkciji.