Lajkovac
facebook_page_plugin
U Lajkovcu je je tridestih godina radilo nekoliko društava, jedno od njih je i Sokolsko društvo, kao tačan datum osnivanja pominje se 17 Avgust 1930, a za prvog  starešinu izabran je
dr.Milosav Banković.
 
Društvo je bilo posvećeno fizičkim aktivnostima, a prostor u kojem su se odvijale aktivnosti nazvan je "sokolana" a u sklopu nje, u to vreme moderna sala za vežbanje, opremljena sa
potrebnim rekvizitima, Sokolsko društvo je održavalo predstave u Lajkovcu ali i u drugim mestima tadašnje Jugoslavije.