Lajkovac
facebook_page_plugin
SOŽ - No 3, oznaka je  nekada najpoznatije manevarske lokomotive U Lajkovcu, njena istorija je veoma zanimljiva, ona je još 1908 godina nabavljena za Požarevačke
okružne železnice, međutim već na početku dolazi do nelogičnosti sa oznakama, jer je trebala da ima oznaku "POŽ", ali su tu oznaku preuzele Podrinjske okružne železnice,
pa su njoj dodelili "SOŽ" gde se i do danas ne zna  tačno značenje.
 
Treba još napomenuti da je 1928 godine došlo do nekih korekcija na lokomotivi, tačnije morao je da se promeni kotao koji je dotrajao, pa je za pravljenje novog kotla angažovana
fabrika u Slavonskom Brodu, mada treba još reći da je ova lokomotiva proizvod Belgijske fabrike Haine-Sain Pier.

Zvanično je prestala njena upotreba 1968 godine, a za kraj se moramo prisetiti i najboljih mastora Slavoljuba Markovića i Jordana Žunića-Joce koji su legendarnu "manevarku" održavali u
majstorskoj radionici poznatijoj kao "Ložionica".