Lajkovac
facebook_page_plugin
Posle ukidanja pruge uskog koloseka Beograd - Lajkovac 05.05.1968 godine, na toj
relaciji je saobraćao autobus, ali samo dva meseca,  jer je već 7.Jula iste godine puštena
u saobraćaj pruga normalnog koloseka, a posao demontiranja stare pruge (uskog
koloseka) na istoj relaciji, urađen je za neverovatinih 50 dana.