Lajkovac
facebook_page_plugin
Lajkovac u periodu svog najvećeg razvoja, nije u svemu pratio trendove većih gradova,
mada smo u našim tekstovima navodili primere gde je čak bio i ispred, tome u prilog govori  podatak
da je tek 1938 godine dobio električno osvetljenje, poređenja radi u Beogradu je električno osvetljenje
uvedeno još 1893 godine, pa je bio prvi grad u Kraljevini Srbiji sa električnom rasvetom, i pomenućemo
da je priključak za Lajkovac bio u Vreocima na tadašnju tek izgrađenu centralu.